• 000(1)

Biz hakda

“FUJIAN POLYTECH TEHNOLOGY CO., LTD”

“Polytech” 1994-nji ýyldan başlap “Fuqing” -e başlady. Häzirki wagtda marketing ulgamy ýurduň çar künjegini öz içine alýar.Bu aralykda, sintetiki deri Europeewropa, Aziýa we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilende, global marketing ulgamy emele gelýär.

Kompaniýa we önümiň tertibi

“Fujian Polytech Technology” korporasiýasyýerleşýän doly daşary ýurt kärhanasydyrFuzhou şäheriniň Jiangyin senagat zolagy.Sözbaşy“Fujian Polytech Technology Corp., Ltd.” is “Fujian Polytech Deri Industry Co., Ltd.”1994-nji ýylda esaslandyryldy. Hasaba alnan maýa 43 million usd we umumy maýa goýum 146 million usd.Indi dört sany kömekçi kompaniýamyz bar:“Fujian Polytech” dokma örtügi, ltd“Fujian Polytech New Material Technology Co., Ltd.”,Elysian täze material (Fujian) Co., Ltd., We“LIDA Technology” (Fujian) ş.“Fujian politech” -iň umumy meýdany 295 müň inedördül metre ýetdi.Indi bizde bäş sany halkara derejeli PU / PVC sintetiki deri önümçilik liniýasy, bir kalendar çyzygy we korollary enjamlaryň tutuş bukjasy bilen bir dokma örtügi bar.Şeýle hem, dürli polimer materiallaryny öndürmek üçin ondan gowrak ýörite enjam bar.Orta we ýokary derejeli seriýalaryň dürli görnüşlerini öndürmekde ýöriteleşýärisPU / PVCsintetikleather,ýokary derejeli dokma örtük materiallary, oleoresin PU,suw bazasy rezin PU, silikon deri, dürli ýörite polimer materiallary, ýörite kondisioner serişdesi, daşky gurşaw plastifikatory we ş.m..Annualyllyk önümiň bahasy 1,5 milliard rmb.Önümlerimiz halkara ülňülerine we talaplaryna laýyk gelýärGB / T 8948-94, GB / T 8949-95we ýerine ýetirýärEuropeanewropa en-71, Rohs, standartlara ýetiňýalyAmerikanyň standart synag usuly (astm) talaplary.Kompaniýamyz tarapyndan tassyklandyISO9001hil dolandyryş ulgamy,ISO14001daşky gurşawy dolandyryş ulgamy weISO28001hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy.

2011223105857849
2008324185811201
201283115648957
2012823101314238
2008324184651792
2008324184917437
2008324185045675
200832418489611
2012823133412107
201282393844910
201282310422451 (1)
201282395516796

Önüm aýratynlyklary

Dürli derejeli sarp edijiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin PU / PVC önümlerimiz hakyky deri duýgusyna eýe;Dürli aýakgap, egin-eşik, sumka, goş-golam, awtoulag oturgyjynyň gapagy, abzallar, guşaklar, gaplamak, bezeg we sport önümleri üçin amatly däne we funksiýalarda üýtgeýär.Hil hyzmaty we önümler arkaly köp sanly halkara markalary üçin uzak möhletli hyzmatdaş boldukLV, GUESS, DUNHILL, ROSETTI.Ses çydamly, arassa, oda çydamly, kömelege garşy we antibakterial bolan daşky gurşaw bezeg derisini işjeň öwrenýäris.Bu funksiýalar diwar kagyzynyň gowşaklygyny netijeli ýeňip geçýär: Ansatlyk bilen galyndy, aňsatlyk bilen togalanýar, aňsat reňklenýär we ş.m.Derini içerki dizaýn we bezeg meýdançasy üçin esasy material bolar.Hytaýyň esasy şäherlerinden başga-da önümlerimizi we müşderilerimizi dünýäniň köp ýurtlarynda tapyp bilersiňizHongKong, ABŞ, Europeanewropa Bileleşigi, Koreýa we käbir Günorta Gündogar Aziýa ýurtlary.

Baýraklarymyz we öwgülerimiz

Bu aralykda, yzygiderli ýyllarda hökümet tarapyndan dürli ykrar edilmeler we baýraklar alýarys "Salgyt töleýji derejeli kärhana ";" Ekspert iş stansiýasy ";" Şäher häkimliginiň dizaýn merkezi ";" Fujian innowasiýa kärhanasy ";" Intellektual eýeçiligiň artykmaç kärhanasy ";" Fujian markaly önümler ";" Fujian meşhur markasy ";" Fujian ýokary täze " Tehnologiýa kärhanasy ";" Fujian sintetik deri in Engineeringenerçilik tehnologiýa merkezi ";" Hytaý emeli deri we sintetik deri senagaty iň oňat on marka ";" Hytaý sintetik deri senagatynyň iň gowy eksport kärhanalary ";" Hytaý ýeňil senagat plastmassa senagaty (emeli deri sintetiki deri); Iň oňat on kärhana"we ş.m. 2013-nji ýylyň iýul aýyna çenli toparymyz eýýäm 12 oýlap tapyş patentini ulanypdy, olaryň bäşisi milli oýlap tapyş patent şahadatnamasy bilen tassyklanýar. Şeýle hem 11 sany täze amaly patenti ulanýarys we dokuzy milli täze amaly patent bilen tassyklanýar. Fujian Polytech Technology Corp., Ltd. Bazar düzgünlerine laýyklykda täze önümi öndürmek üçin önümçiligi, öwrenmegi we gözlegleri birleşdirmek esasynda döredijiligiň üstünde yzygiderli işleýär. Ylym we tehnologiýa taslamalaryna ýüz tutmak, täze önümleri we materiallary ösdürmek, strategiki dolandyryş tertibini öwrenmek, döretmek laboratoriýalar we JiangNan uniwersiteti, Hefei tehnologiýa uniwersiteti, Fujian adaty uniwersiteti, Şanhaý ylym we tehnologiýa uniwersiteti we beýleki uniwersitetler bilen gowy hyzmatdaşlyk ulgamyny döretmek.

“Fujian Polytech” maglumatlary

Kompaniýanyň ady

“Fujian Polytech Technology Corp., Ltd.”

Döredildi

Noýabr 1994

Iş görnüşi

Öndüriji

Şahadatnama ulgamy

ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy
ISO14001 Daşky gurşawy dolandyryş ulgamy
OHSAS18001 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy

Esasy önümler

PU / PVC Sintetiki deri;Classokary derejeli örtükli mata materialy,
Nebit PU rezini, suwly PU rezin;suwly akril rezin, suw boýagy;
Dürli ýörite makromolekula materiallary;Bejergi serişdesi;PU, PVC Reňk kremi we ş.m.

Kömekçi kärhana

“Lida Technology” (Fujian) Co., Ltd. (Hytaý web sahypasy)
“Fujian Polytech Textile Coating Co., Ltd.” (Hytaý web sahypasy)
“Fujian Polytech New Material Technology Co., Ltd.” (Hytaý web sahypasy)

Korporatiw ýerine ýetiriji işgärler

Prezident: CHAN PING KI

Gonkong kompaniýasy

“Polytech Group” (hk) çäklendirilen.
Iş görnüşi: Söwdaçy

Topar gaznasy we gurluşyk meýdançasy

294,667 ㎡

Esasy senagat-uniwersitet-gözleg bazasy we hyzmatdaş uniwersitetler

Senagat-uniwersitet-gözleg bazasy: Jiangnan uniwersiteti;Hefei tehnologiýa uniwersiteti;Fujian adaty uniwersiteti;Şanxi ylym tehnologiýasy uniwersiteti
Hyzmatdaş uniwersitetler: Siçuan uniwersiteti