• From January to May this year, The country’s leather and products foreign trade import and export both maintained growth
  • From January to May this year, The country’s leather and products foreign trade import and export both maintained growth

Şu ýylyň ýanwar aýyndan maý aýyna çenli ýurduň deri we önümleri daşary söwda importy we eksporty ösüşi dowam etdirdi

Countryurdumyzyň deri senagaty, daşary ýurt bazarlaryna gaty garaşly adaty eksporta gönükdirilen pudak.Import esasan deri önümleri we çig örtükler we çyg gök deri ýaly çig mal, eksport bolsa köplenç aýakgap we taýýar önümler.Täze çykan statistikalara görä, şu ýylyň ýanwar aýyndan maý aýyna çenli deri, sütük we aýakgap önümleriniň eksport bahasy 28,175 milliard ABŞ dollaryna ýetdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37,3 göterim ýokarlandy;import gymmaty 3,862 milliard ABŞ dollary bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 74,5% ýokarlandy..Importyň ösüş depgini eksportdan 37,2 göterim ýokary boldy.

leather-fan-2154573_1280
Import çalt ösüşi saklady.Bölünen önümleriň nukdaýnazaryndan öndürilen önümleriň ösüş depgini ep-esli ýokarlandy.Import etmekde iň uly goşant goşýan aýakgap önümleri.Januaryanwar-maý aýlarynda gymmaty 2,747 milliard dollar bolan 104 million jübüt aýakgap önümi import edildi, bu bolsa degişlilikde 21,9% we 47.0% ýokarlandy.Deri aýakgaplarynyň importynyň çalt ösendigini bellemelidiris.Januaryanwar-maý aýlarynda jemi 1,095 milliard dollar bolan jemi 28 642.500 jübüt deri aýakgap import edildi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 26,7% we 59,8% ýokarlandy.Deri aýakgaplarynyň import göwrüminiň we import bahasynyň ýokarlanmagy, aýakgap önümleriniň umumy importyndan 4,8 ýokary boldy.12,8 göterim bal.Geçen ýyl pes import bazasy möhüm faktor bolsa-da, bazardaky deri aýakgaplaryna bolan islegiň birneme ýokarlanmagyny görkezýär.
surat
bag-21068_1280
Deri goşlar, import edilýän önümleriň arasynda ikinji orunda durýar.Januaryanwar-maý aýlarynda importyň mukdary 51,305 milliona ýetdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 29.5% we 132,3% ýokarlap, 2,675 milliard dollar boldy.
Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň üçünji uly kategoriýasy çig örtükler we ýarym taýýar deri.Halkara çig gizlenmeleriň arzan bahasy, aşaky bazara islegiň ýokarlanmagy we arzan bahadan ätiýaçlyk ýaly köp faktorlar sebäpli çig örtükleriň we ýarym taýýar derileriň importy şu ýylyň ýanwar-maý aýlarynda ýokarlanandygyny görkezdi.Şolaryň arasynda, 514 million ABŞ dollary bahasy bilen 557,400 tonna çig mal importy, degişlilikde 13,6% we 22.0% ýokarlandy;semiarym taýýar deriniň importy ABŞ-nyň 250,500 dollar we 441 million ABŞ dollary boldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 20.2% we 33,6% ýokarlandy.


Iş wagty: 20-2021-nji noýabr