• Professional Manufacturer Wholesale China Custom Decorated Eco-Friendly PU Synthetic Leather Leatherette Fabric
 • Professional Manufacturer Wholesale China Custom Decorated Eco-Friendly PU Synthetic Leather Leatherette Fabric

Professional öndüriji lomaý Hytaý Hytaýyň ýörite bezelen ekologiýa taýdan arassa PU sintetik deri deri matasy

Gysga düşündiriş:

Solventiz erkin deri, guratmak üçin iki reziniň goşmaça we tebigy reaksiýasyny ulanýan katalizator goşmazdan usuldyr.Önümçilikde ulanylýan çig mal pes gaýnadýan organiki erginleri goşmaýar.Polýollar önümçilik prosesinde täze tehniki öňe gidişlik bolar ýaly modifikasiýa arkaly dürli material ulgamlaryna birikdirilýär.Önümçilik prosesi galyndy gazy we hapa suwlary öndürmeýär we zyňyndy nol amala aşyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

Spesifikasiýa

Aýratynlyk:

Professional öndüriji lomaý Hytaý Hytaýyň ýörite bezelen ekologiýa taýdan arassa PU sintetik deri deri matasy

Haryt belgisi

SF-SI-BC002-Fy401

Material

EPU

Reňk

Islendik reňk özleşdirilişi ýaly

Yzky usullar

Imitasiýa ýüňi

Galyňlyk

1,2 mm

Ini

52-52 dýuým

Ekologiýa taýdan arassa

RoHS, REACH, CAL01350

Bukja

M / roll

Marka ady

Politech

Bir Stockanyň ýagdaýy

Bir stockada / Sargyt boýunça öndürmek

El duýgusy

Orta gatylyk / ýumşak

Önümiň üstü

Lichee däne

Önümçilik prosesi

Kagyz dänesi

Peýdalylyk

Mata

Nusga

Özbaşdak düzülip bilner

Gelip çykan ýeri

FuJian, Hytaý

Aýratynlyk

Elastik berkitme, sürtülmeýän, suw geçirmeýän, elastik, çişmä garşy, aşgazana çydamly.

Arza

Uçarda, ýahta, awtoulag içerki, lukmançylyk enjamlary, mebel, moda önümleri we ş.m.

MOQ

Reňk üçin 500 metr

Önümçilik kuwwaty

Hepdede 1000 metr

Eltip bermegiň wagty

2-3 hepde

Töleg şertleri

T / T, Paypal, L / C.

Haryt maglumatlary

Solventiz derikatalizator goşmaýan we iki reziniň biri-biriniň üstüni ýetirýän we tebigy reaksiýa berýän ýörelge bilen guradylan usuldyr.Önümçilikde ulanylýan çig mal pes gaýnadýan organiki erginleri goşmaýar.Polýollar modifikasiýa arkaly dürli görnüşli material ulgamlaryna birikdirilýär, şonuň üçin önümçilik prosesi täze tehnologiki açyş meýdançasyna eýe bolar, önümçilik döwründe hiç hili galyndy gazy ýa-da galyndy suw emele gelmez we zyňyndylar nol bolmaz.

Bu material ekologiýa taýdan arassa PU sintetiki deri.EPU-nyň gurluşy durnukly we> 5 ýyllyk gidroliz garşylygy bilen bu täze material ekologiýa taýdan arassa bolar.

Custöriteleşdirilen nagyşlar, döredijilik moda dizaýnlary üçin ony köp taraply-ideal edýär.

Önüm aýratynlygy

1. Howanyň oňat geçirijiligi we eliň rahat bolmagy;

2. Gowy giňişleýin fiziki aýratynlyklar;

3. Adaty pikirlenmek: gowy deri, ýokary derejeli;

4. Umumy sanitariýa öndürijiligi;

5. costokary çykdajy;

6. Düzgünsiz, pes işleýiş, pes ulanylyş derejesi;

7. Önümçilik prosesi hapalanmagy döredýär we oňa gözegçilik etmek kyn;

8. Daşarky funksiýa ýok;

9. Howanyň geçirijiligi we çyglylygy geçirijiligi dolandyrylyp bilner;

10. Dolandyrylýan fiziki aýratynlyklar;

11. Adaty pikirleniş: emeli deri pes derejeli we hili pes;

12. Arassaçylyk has gowy;

13. costokary çykdajy;

14. Dürli görnüşler, uly göwrümli önümçilik we oňat öndürijilik;

15. Arassa önümçilik (dolandyryp bolýan);

16. Pes temperatura garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, ýangyny saklaýjy, ýylylygy izolýasiýa we sowatmak, suw geçirmeýän, suw geçirmeýän;

17. Hapalanmak, radiasiýa goragy, otrisatel ionlar, antibakterial;

18. Talap boýunça özleşdirilen);

Deriniň klassifikasiýasy

pu5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň