• New design high quality durable PVC leather for Bags/Sofa/Decoration
 • New design high quality durable PVC leather for Bags/Sofa/Decoration

Torbalar / divan / bezeg üçin täze dizaýn ýokary hilli çydamly PVC deri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sargyt nädip etmeli?

wallet-g4bd936f76_1920

Gysgaça syn

Material: PVC

Yzky usullar: dokalan

Nusga: nagyşlanan

Giňligi: 54/55 "

Ulanyl: sumka, diwan, goşlar

Aýratynlyk: orta gaty

Galyňlygy: 0,7mm

Gelip çykan ýeri: FuZhou, Hytaý

Marka ady: POLYTECH

Önümiň ady: PVC emeli deri

Marka: POLYTECH

Reňk: Reňk kartasyna ýa-da adatyna eýeriň

Gaplamak: PE haltalary her rulonda 40M ýa-da islegiňiz boýunça

Port: FuZhou

Ulanylyşy: sumkalar, aýakgaplar

Arka matasy: Çotga geýim

Üpjünçilik ukyby

Üpjünçilik ukyby:Günde 10000 metr / metr

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:PE halta her rulonda 40M ýa-da islegiňize görä
Port:Fuzhou

Gurşun wagty

Mukdary (ölçegler) 1 - 1000 > 1000
Est.Wagt (günler) 10 Gepleşik geçirmek

OEM we ODM önümleri

Silikon deri

Elbetde

Ot we ýangyn saklaýjy
Öňe sürmeklige garşy ösen
Gidroliziň garşylygy
Geýmäge çydamly we eplenmäge çydamly
Sarylyga garşy we ultramelewşe garşy
Garrylyga garşy
Temperatureokary temperatura garşylyk
Sowuk döwük
Biokompatisiýa

Semi PUlysis

Özbaşdak düzülip bilner

Ot we ýangyn saklaýjy
Öňe sürmeklige garşy ösen
Gidroliz garşylygy
Geýmäge çydamly we eplenmäge çydamly
Hromatiki proses
Pearlescent tehnologiýasy
Sowuk döwük
Emdiriş nagşy
Emboss çap etmek,Süpürmek prosesi

PVC

Özbaşdak düzülip bilner

Ot we ýangyn saklaýjy
Öňe sürmeklige garşy ösen
Gidroliz garşylygy
Geýmäge çydamly we eplenmäge çydamly
Hromatiki proses
Pearlescent tehnologiýasy
Sowuk döwük
Emdiriş nagşy
Emboss çap etmek

PVC
Silicone
nSemi

Pofressional hil barlagy

Kompýuter uniwersal material synag enjamy
Sanly displeýiň aklygy ölçeýji
Elektrik termostatik suw hammam polat
Mikrokompýuter kislorod bomba kalorimetri
Programmirläp bolýan hemişelik temperatura we çyglylyk synag kamerasy
Guty görnüşli garşylyk peç elektrik peçiniň temperatura gözegçiligi
Elektrik ýyladyş hemişelik guradyjy peç
Jyn we dartyş enjamyny ýazyň
Visokary ýapyşykly metr
Deriniň eplenýän synagy
Eplenýän synagçy
Saryk synagy synagy

X floresan spektrometri
Reňk fstness synagçysy
Geçirijilige garşy synag
Sowuk synag enjamy
Ultrases arassalaýjy
Eý çyglylygy barlaýjy
Suwuk hromatograf
MARTINDALB sürtülme synag enjamy
Mata alawyny yza süýşüriji öndürijilik synagy
Kliwlend fleş nokadyny barlaýjy
TABER aşgazan synag enjamy

SOPHISTICATED

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Customöriteleşdirilen zawod bolanymyz üçin önümiňiziň zerurlyklaryny 100% kanagatlandyrmalydyrys.Munuň üçin nusgalary ibermegiň birnäçe tapgyry bolup biler.Talaplara laýyk gelýän bar önümleri size iberip bileris, ýa-da jikme-jik talaplaryňyzy goşmak bilen nusgalaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

  how to order

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň